SHR


Hudstudion är medlem i SHR.

Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, som bildades 1955,
är en sammanslutningav auktoriserade hudterapeuter i Sverige.

Det är en rikstäckande branschorganisation utan facklig eller politisk
tillhörighet, som arbetar för att höja och vidmakthålla kompetensen
och kvalitetsnivån inom hudvårdsyrket.

SHR är anslutet till den internationella branschorganisationen CIDESCO,
med säte i Schweiz.